11 Veri yükleme

11.1 Giriş

R tarafından sağlanan verilerle çalışmak veri biliminin araçlarını öğrenmek için harika bir yol olsa da, belli bir noktada öğrenmeyi bırakıp kendi verinizle çalışmak isteyeceksiniz. Bu bölümde “plain-text rectangular” dosyaları R’a nasıl yükleyeceğimizi öğreneceğiz. Ayrıca veri yüklemeyi yüzeysel olarak inceleyeceğiz, fakat çoğu prensip farklı veri formatları için de kullanılabilecek. Bitirirken diğer veri türleri için yararlı birkaç pakete de değineceğiz.

11.1.1 Önkoşullar

Bu bölümde düz formattaki dosyaları tidyverse’ün temel öğelerinden biri olan readr paketiyle R’ye nasıl yükleyeceğinizi öğreneceksiniz.

library(tidyverse)

11.2 Başlarken

readr fonksiyonlarının çoğu düz formattaki dosyaları veri tablolarına çevirmekle alakalıdır:

 • read_csv() virgülle ayrılmış dosyaları, read_csv2() noktalı virgülle ayrılmış dosyaları (virgülün ondalık basamakları ayırmak için kullanıldığı ülkelerde yaygın),read_tsv() sekmeyle ayrılmış dosyaları, read_delim() ise başka herhangi bir şekilde ayrılmış tüm dosyaları açmak için kullanılır.

 • read_fwf() sabit genişlikteki dosyaları açmak için kullanılır. Bu alanları genişliklerine göre fwf_widths() komutuyla ya da pozisyonlarına göre fwf_positions() komutuyla ayarlayabilirsiniz. read_table() sabit genişlikli dosyalar grubuna giren, sütunların beyaz alanla ayrılmış yaygın bir türünü açmak için kullanılır.

 • read_log() Apache türü log dosyalarını okutmak için kullanılır. (Yine de webreadr paketine de bir göz atın, bu paket read_log() komutuna ek olarak yazılmıştır ve pek çok yararlı araç sunar.)

Bu fonksiyonların hepsi benzer bir sözdizimine sahiptir. Bir kere birine hakim olduğunuzda, diğerlerini kolaylıkla kullanabilirsiniz. Bu bölümün geri kalanında, read_csv() komutuna odaklanacağız. csv dosya formatı en çok kullanılan formatlardan biri olmakla beraber, bir kere read_csv() komutunu öğrendiğinizde, size readr paketinin diğer tüm komutlarını kolaylıkla uygulayabileceğiniz bir bilgi kazandırmış olacak.

read_csv() komutunun ilk değişkeni en önemli olanıdır: okutulacak dosyanın bilgisayardaki yeri.

heights <- read_csv("data/heights.csv")
#> Rows: 1192 Columns: 6
#> ── Column specification ────────────────────────────────────────────────────────
#> Delimiter: ","
#> chr (2): sex, race
#> dbl (4): earn, height, ed, age
#> 
#> ℹ Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
#> ℹ Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.

read_csv() komutunu yürüttüğünüzde, her bir sütunun adını ve türünü veren bir çıktı alacaksınız. Bu readr komutunun önemli bir özelliği ve bu konuya tekrar geri döneceğiz [dosya çözümleme].

Bu komut ile R’da kendi csv dosyanızı da yaratabilirsiniz. Bu özellik readr ile alıştırma yapmak ya da başkaları tarafından tekrarlanabilecek örnekler yaratmak açısından faydalı olacaktır:

read_csv("a,b,c
1,2,3
4,5,6")
#> Rows: 2 Columns: 3
#> ── Column specification ────────────────────────────────────────────────────────
#> Delimiter: ","
#> dbl (3): a, b, c
#> 
#> ℹ Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
#> ℹ Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
#> # A tibble: 2 × 3
#>    a   b   c
#>  <dbl> <dbl> <dbl>
#> 1   1   2   3
#> 2   4   5   6

Her iki durumda da read_csv() verinin ilk satırını sütun isimleri olarak kullanır ki bu özellik oldukça yaygın bir formattır. Komutun bu özelliğini daha detaylı ayarlamak isteyebileceğiniz iki durum söz konusu olabilir:

 1. Bazen dosyanın başında çok fazla bir veri bulunmayabilir. Bu satırları skip = n şeklinde tanımlayarak, ilk n adet satırı üzerinde çalışacağınız veriden çıkarabilirsiniz; ya da comment = "#" şeklinde tanımlayarak bu örnekte # ile başlayan bütün satırları veriden çıkarabilirsiniz.

  read_csv("Metadatanın ilk satırı
   Metadatanın ikinci satırı
   x,y,z
   1,2,3", skip = 2)
  #> Rows: 1 Columns: 3
  #> ── Column specification ────────────────────────────────────────────────────────
  #> Delimiter: ","
  #> dbl (3): x, y, z
  #> 
  #> ℹ Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
  #> ℹ Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
  #> # A tibble: 1 × 3
  #>    x   y   z
  #>  <dbl> <dbl> <dbl>
  #> 1   1   2   3
  
  read_csv("# Geçmek istediğim bir yorum
   x,y,z
   1,2,3", comment = "#")
  #> Rows: 1 Columns: 3
  #> ── Column specification ────────────────────────────────────────────────────────
  #> Delimiter: ","
  #> dbl (3): x, y, z
  #> 
  #> ℹ Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
  #> ℹ Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
  #> # A tibble: 1 × 3
  #>    x   y   z
  #>  <dbl> <dbl> <dbl>
  #> 1   1   2   3
 2. Veride sütunların isimleri olmayabilir. Bu durumda col_names = FALSE şeklinde bir tanımlamayla read_csv() fonksiyonuna ilk satırı başlık olarak kullanmamasını, bunun yerine sütunları X1den Xne kadar adlandırmasını söyleyebilirsiniz:

  read_csv("1,2,3\n4,5,6", col_names = FALSE)
  #> Rows: 2 Columns: 3
  #> ── Column specification ────────────────────────────────────────────────────────
  #> Delimiter: ","
  #> dbl (3): X1, X2, X3
  #> 
  #> ℹ Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
  #> ℹ Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
  #> # A tibble: 2 × 3
  #>   X1  X2  X3
  #>  <dbl> <dbl> <dbl>
  #> 1   1   2   3
  #> 2   4   5   6

  ("\n" yeni satırlar eklemek için çok kullanışlı bir kısayol. Bunu ve veride tanıtılması gereken belirsizliklerle başa çıkmaya yarayan benzer fonksiyonları ilerileyen kısımlarda daha detaylı öğreneksiniz dizge temelleri.)

  Alternatif olarak col_names kullanarak bir karakter vektörü yaratıp, sütun isimlerini istediğiniz şekilde isimlendirebilirsiniz:

  read_csv("1,2,3\n4,5,6", col_names = c("x", "y", "z"))
  #> Rows: 2 Columns: 3
  #> ── Column specification ────────────────────────────────────────────────────────
  #> Delimiter: ","
  #> dbl (3): x, y, z
  #> 
  #> ℹ Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
  #> ℹ Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
  #> # A tibble: 2 × 3
  #>    x   y   z
  #>  <dbl> <dbl> <dbl>
  #> 1   1   2   3
  #> 2   4   5   6

Sıklıkla ayarlanması gereken diğer bir seçenek ise na: bu seçenek dosyanızdaki eksik verileri belirlemek için kullanılmış değerleri belirler:

read_csv("a,b,c\n1,2,.", na = ".")
#> Rows: 1 Columns: 3
#> ── Column specification ────────────────────────────────────────────────────────
#> Delimiter: ","
#> dbl (2): a, b
#> lgl (1): c
#> 
#> ℹ Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
#> ℹ Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
#> # A tibble: 1 × 3
#>    a   b c  
#>  <dbl> <dbl> <lgl>
#> 1   1   2 NA

Buraya kadar CSV dosyalarını okuturken karşılacağınız durumlar için bilmeniz gerekenlerin yaklaşık %75’ini öğrendiniz. Ayrıca şimdiye kadar öğrendiklerinizi kolaylıkla uyarlayarak sekmeyle ayrılmış dosyaları okutmak için olan read_tsv() ve belli aralıklarla ayrılmış dosyaları okutmak için olan read_fwf() fonskiyonlarını da kullanabilirsiniz. Daha zorlayıcı dosyaları R’ye okutmak için, readr ile sütunların nasıl ayrıştırıldığını ve R vektörlerine dönüştürüldüklerini öğrenmeniz gerekecek.

11.2.1 Temel R’a kıyasla

Daha önce R ile çalıştıysanız, neden read.csv() fonksiyonunu kullanmadığımızı merak ediyor olabilirsiniz. readr fonksiyonlarını temel R fonksiyonlarına tercih etmemizin birkaç iyi nedeni var:

 • readr fonksiyonları temel R’ın karşılık gelen fonksiyonlarından genel olarak çok daha hızlılar (10 kat). Uzun süren işlerde bir ilerleme çubuğu olur, böylece işin ne aşamada olduğunu takip edebilirsiniz. Eğer data.table::fread() fonksiyonunu kullanarak temel fonksiyonların ne kadar zaman aldığını görebilirsiniz. Bu fonksiyon tidyverse içerisinde
  çok verimli olmasa da, oldukça hızlı çalışacaktır.

 • readr fonksiyonları tibble formatlarını kullandığı için, karakter vektörlerini faktörlere çevirmezler, satır adlarını kullanmazlar ya da sütun adlarını bir formattan diğerine dönüştürmezler. Bunlar temel R fonksiyonlarının sıklıkla yarattığı sorunların temel nedenleridir.

 • readr fonksiyonlarının tekrarlanması çok daha kolaydır. Temel R fonskiyonları işletim sisteminden ve çalışma ortamındaki değişkenlerden kaynaklanan bazı ayarları devralır. Bu yüzden de sizin bilgisayarınızda çalışan bir kod, başka birinin bilgisayarında
  çalışmayabilir.

11.2.2 Alıştırmalar

 1. Alanların “|” ile ayrıldığı bir dosyayı R’a yüklemek için hangi
  fonksiyonu kullanırdınız?

 2. read_csv() ve read_tsv() fonksiyonlarında file, skip, ve
  comment değişkenleri dışında başka hangi ortak değişkenler vardır?

 3. read_fwf() foksiyonunun en önemli değişkenleri nelerdir?

 4. Bazen CSV dosyalarındaki dizgeler virgül içerebilir. Bu durumun bir sorun yaratmaması için dizgelerin " ya da ' ile tırnak içine
  alınması gerekir. Genelde read_csv() tırnak işareti olarak "
  kullanır, eğer bunu değiştirmek istiyorsanız read_delim()
  fonksiyonunu kullanmanız gerekir. Böyle bir durumda, aşağıdaki metni
  bir veri tablosu olarak yüklemek için fonksiyonun hangi değişkenlerini belirtmeniz gerekir?

  "x,y\n1,'a,b'"
 5. Aşağıda verilen her bir CSV dosyasında neyin sorun yarattığını belirleyin. Kodu çalıştırdığınızda ne görüyorsunuz?

  read_csv("a,b\n1,2,3\n4,5,6")
  read_csv("a,b,c\n1,2\n1,2,3,4")
  read_csv("a,b\n\"1")
  read_csv("a,b\n1,2\na,b")
  read_csv("a;b\n1;3")

11.3 Bir vektörün çözümlenmesi

readr’ın dosyaları nasıl okuduğunun detaylarına girmeden önce, yolumuzu biraz uzatıp parse_*() fonksiyonlarından bahsetmemiz gerekiyor. Bu fonksiyonlar karakter vektörlerini daha özelleşmiş olan mantıksal, sayısal ya da tarihsel vektörlere çevirebiliyorlar:

str(parse_logical(c("TRUE", "FALSE", "NA")))
#> logi [1:3] TRUE FALSE NA
str(parse_integer(c("1", "2", "3")))
#> int [1:3] 1 2 3
str(parse_date(c("2010-01-01", "1979-10-14")))
#> Date[1:2], format: "2010-01-01" "1979-10-14"

Bu fonksiyonlar kendi başlarına yararlı oldukları gibi, readr’ın da önemli yapıtaşlarını oluşturuyorlar. Bu bölümde her bir çözümleyici fonksiyonunun nasıl çalıştığını öğrendikten sonra, bir sonraki bölümde hepsinin bir araya gelerek bir dosyayı nasıl ayrıştırdığını göreceğiz.

tidyverse’deki tüm fonksiyonlar gibi, parse_*() fonksiyonları da birbirine benzer bir yapıdadırlar: ilk değişken çözümlenecek bir karakter vektörü, ve na eksik olarak değerlendirilmesi gereken dizgeleri belirleyen bir değerdir:

parse_integer(c("1", "231", ".", "456"), na = ".")
#> [1]  1 231 NA 456

Çözümleme gerçekleştirilemezse, uyarı bildirimi alırsınız:

x <- parse_integer(c("123", "345", "abc", "123.45"))
#> Warning: 2 parsing failures.
#> row col        expected actual
#>  3 -- no trailing characters abc  
#>  4 -- no trailing characters 123.45

Bu bildirimler işlem sonucunda gördüğünüz çıktıda bulunmaz:

x
#> [1] 123 345 NA NA
#> attr(,"problems")
#> # A tibble: 2 × 4
#>   row  col expected        actual
#>  <int> <int> <chr>         <chr> 
#> 1   3  NA no trailing characters abc  
#> 2   4  NA no trailing characters 123.45

Eğer çok fazla çözümleme hatası varsa, problems() fonksiyonunu kullanarak hataların tümüne ulaşmanız gerekecektir. Bu fonksiyon dplyr ile üzerinde çalışabileceğiniz bir tibble çıktısı verir.

problems(x)
#> # A tibble: 2 × 4
#>   row  col expected        actual
#>  <int> <int> <chr>         <chr> 
#> 1   3  NA no trailing characters abc  
#> 2   4  NA no trailing characters 123.45

Çözümleme fonksiyonlarını kullanmak, daha çok nelerin ulaşılabilir olduğunu bilmek ve farklı tiplerdeki girdilerle nasıl çalışılabileceğini öğrenmekle ilgili.

Özellikle önemli olan sekiz çözümleme fonksiyonu var:

 1. parse_logical() ve parse_inteğer() sırasıyla mantıksal ve sayısal vektörleri çözümlemede kullanılır. Temelde bu çözümleme fonksiyonlarıyla ters gidebilecek hiç birşey yok, o yüzden bu fonksiyonları daha detaylı açıklamayacağım.

 2. parse_double() sabit bir sayı çözümleyici, parse_number() ise daha esnek bir sayı çözümleyici. Bu fonksiyonlar düşündüğünüzden daha karmaşıklar, bunun en onemli nedeni dünyanın farklı yerlerinde sayıların farklı şekillerde yazılması.

 3. parse_character() o kadar basit görünüyor ki kullanmaya ihtiyaç
  olmayacağını düşünebilirsiniz. Fakat,bu fonksiyonu oldukça önemli hale getiren bir pürüz var: karakter kodlaması.

 4. parse_factor() faktörleri yaratmak için kullanılır. Faktörler, R’nin kategorik değişkenleri sabit ve belirli değerler olarak temsil etme şeklidir.

 5. parse_datetime(), parse_date(), ve parse_time() tarih ve zamanla ilgili pek çok özelliği çözümlemenizi mümkün kılıyor. Tarihleri
  yazmanın pek çok farklı şekli olduğu için bunlar çözümlemeler içinde en zor olanları.

İlerleyen kısımlarda bu çözümleme fonksiyonlarını daha detaylı açıklayacağız.

11.3.1 Sayılar

Sayıları çözümlemek çok kolay gibi gözükse de, bu çözümlemeler genel olarak üç durumdan ötürü karmaşıklaşabiliyor:

 1. İnsanlar Dünya’nın farklı yerlerinde sayıları farklı şekillerde yazıyorlar. Örneğin, bazı ülkelerde . kesirli sayılarda kesme işareti olarak kullanılırken diğer ülkelerde bunun için , kullanılıyor.

 2. Sayılar genelde onlara eşlik eden başka karakterlerle kullanılabiliyorlar; örneğin, “$1000” ya da “10%”.

 3. Sayılar okunmalarını kolaylaştırmak için bazı gruplayıcı karakterler içerebiliyorlar (örneğin “1,000,000”) ve dünya çapında bu gruplama karakterleri değişkenlik gösteriyor.

İlk sorunla başa çıkmak için readr’nin “locale” denilen kavramını kullanmak gerekiyor. “locale” seçeneği “parsing” (çözümleme) seçeneğini yerine göre tanımlamaya yarıyor. Sayıları çözümlerken en önemli karakter, ondalıkları belirlemek için kullanılan işaret. Ondalıkları ayırmada varsayılan değer olan . işaretini tekrardan tanımlayabilirsiniz. Bunun için yeni bir “locale” yaratıp decimal_mark argümanını tekrardan tanımlamanız gerekir.

parse_double("1.23")
#> [1] 1.23
parse_double("1,23", locale = locale(decimal_mark = ","))
#> [1] 1.23

readr’nin varolan “locale” seçeneği ABD eksenli, çünkü R’ın kendisi genellikle ABD eksenli (örneğin, Temel R belgesi Amerikan İngilizcesiyle yazılmıştır). Alternatif olarak işletim sisteminizin varsayılan değerlerini tahmin etmeye çalışabilirsiniz. Bu yöntem, doğru bir şekilde yapması zor olduğu gibi, daha da önemlisi, kodunuzu kırılganlaşmasına neden olacaktır. Yani kodunuz sizin bilgisayarınızda çalışmasına rağmen, kodunuzu başka bir ülkedeki meslektaşınıza mail attığınızda çalışmayabilir.

parse_number() fonksiyonu ikinci problemle ilgili olarak devreye giriyor. Bu fonksiyon sayıdan önce ve sonra gelen, ve sayısal olmayan karakterleri görmezden geliyor. Bu fonksiyon özellikle para birimleri ve yüzdelikler söz konusu olduğunda kullanışlı bir hale geliyor. Aynı zamanda bu fonksiyonu yazıların içine gömülü sayıları çekip çıkarmak için de kullanabilirsiniz.

parse_number("$100")
#> [1] 100
parse_number("20%")
#> [1] 20
parse_number("It cost $123.45")
#> [1] 123

Son olarak, parse_number() fonksiyonu “grouping mark” argümanını görmezden geleceği için, üçüncü problemle başa çıkmak için parse_number() ve “locale” seçeneklerinin birleşimini kullanabilirsiniz:

# Amerika'da kullanılan
parse_number("$123,456,789")
#> [1] 1.23e+08

# Avrupa'nın pek çok yerinde kullanılan
parse_number("123.456.789", locale = locale(grouping_mark = "."))
#> [1] 1.23e+08

# İsviçre'de kullanılan
parse_number("123'456'789", locale = locale(grouping_mark = "'"))
#> [1] 1.23e+08

11.3.2 Dizgeler

parse_character() fonksiyonu oldukça basit görünse de, ne yazık ki hayat o kadar da basit değil. Aynı dizgeyi temsil edebilecek pek çok gösterim mevcut. Bunun tam olarak ne olduğunu anlayabilmek için, bilgisayarların dizgeleri nasıl tanımladığının detaylarına inmemiz gerekiyor. R’da, charToRaw() fonksiyonunu kullanarak dizgelerin altında yatan detayları öğrenebilirsiniz:

charToRaw("Hadley")
#> [1] 48 61 64 6c 65 79

Bu örnekte her onaltılık sayı bir bilgiyi barındıyor: 48 H harfini, 61 a harfini, vb. Bu onaltılık düzendeki sayılardan karakterlere eşleştirme yapmaya şifreleme deniyor, ve bu örnekteki şifrelemenin adı ASCII (the American Standard Code for Information Interchange). Dolayısıyla ASCII İngilizce karakterleri temsil etmek için oldukça iyi bir şifreleme yöntemi.

İngilizce dışındaki diğer diller söz konusu olduğunda işler biraz karışıyor. Programlamanın yeni dönemlerinde, İngilizce olmayan karakterleri şifremelemek için ve bilmeniz gereken şifreyi ve değerleri doğru bir şekilde yorumlayabilmek için kullanılabilecek pek çok yöntem vardı. Örneğin, en yaygın iki şifreleme yönteminde biri Latin1 (ya da ISO-8859-1, Batı Avrupa dilleri için) and Latin2 (ya da İSO-8859-2, Doğu Avrupa dilleri için). Latin1’de, b1 byteı “±” iken Latin2’de “ą” oluyor! Neyse ki, bugün tek bir standart sistem neredeye her yerde kullanılabiliyor: UTF-8. UTF-8 insanlar tarafından kullanılan nerdeyse her karakteri hatta pek çok ekstra sembolü (emoji gibi!) şifreleyebilir.

readr her yerde UTF-8 kullanır: verinizin UTF-8 ile şifrelendiğini varsayar, ve verinizi tekrar yazarken de UTF-8 kullanır. Bu durum her ne kadar kullanışlı olsa da, UTF-8 şifrelemesinden anlamayan eski yazılımlarda sorunlara yol açaktır. Eğer bu başınıza gelirse, R’a okuttuğunuz dizge, garip bir çıktı verecektir. Bazen bir iki karakter, bazen de dizgenin tamamı anlaşılmaz bir hal alacaktır. Örneğin:

x1 <- "El Ni\xf1o was particularly bad this year"
x2 <- "\x82\xb1\x82\xf1\x82\xc9\x82\xbf\x82\xcd"

x1
#> [1] "El Ni\xf1o was particularly bad this year"
x2
#> [1] "\x82\xb1\x82\xf1\x82ɂ\xbf\x82\xcd"

Bu sorunu çözmek için şifreleme yöntemini parse_character() fonksiyonuyla belirlemeniz gerekir:

parse_character(x1, locale = locale(encoding = "Latin1"))
#> [1] "El Niño was particularly bad this year"
parse_character(x2, locale = locale(encoding = "Shift-JIS"))
#> [1] "こんにちは"

Peki, doğru şifrelemeyi nasıl bulabilirsiniz? Eğer şanslıysanız, şifreleme bilgisi verinizin dokümantasyonunda verilecektir. Maalesef, bu oldukça nadir bir durum, bu yüzden de readr guess_encoding() fonksiyonunu verinizin şifreleme yöntemini bulabilmeniz için size sunuyor. Bu fonksiyon kusursuz değil ve fazla yazı olan dosyalar (bu dosyanın tam tersi) için daha iyi işe yarıyor. Yine de makul bir başlangıç diyebiliriz. Doğru olanı bulabilmek için bir kaç farklı şifrelemeyi denemeniz gerekeceğini şimdiden gözönünde bulundurun.

guess_encoding(charToRaw(x1))
#> # A tibble: 2 × 2
#>  encoding  confidence
#>  <chr>      <dbl>
#> 1 ISO-8859-1    0.46
#> 2 ISO-8859-9    0.23
guess_encoding(charToRaw(x2))
#> # A tibble: 1 × 2
#>  encoding confidence
#>  <chr>     <dbl>
#> 1 KOI8-R     0.42

guess_encoding() fonksiyonunun ilk argümanı ya bir dosyaya giden yol ya da bu örnekte de olduğu gibi ham bir vektör (dizgeler, zaten R’daysa kullanışlı) olabilir.

Şifrelemeler oldukça karmaşık ve içeriği zengin bir konu, ben burada konuyu sadece çok yüzeysel bir şekilde ele aldım. Eğer bu konu hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, bu kaynaktan daha detaylı açıklamaları okumanızı tavsiye ederim: http://kunststube.net/encoding/.

11.3.3 Faktörler

R belli olası değerler alabilen kategorik değişkenleri temsil etmek için faktörleri kullanır. parse_factor() fonksiyonuna bilinen değerler alabilen bir vektörü verirseniz, ne zaman beklenmeyen bir değerle karşılaşırsa uyarı mesajı verecektir.

fruit <- c("apple", "banana")
parse_factor(c("apple", "banana", "bananana"), levels = fruit)
#> Warning: 1 parsing failure.
#> row col      expected  actual
#>  3 -- value in level set bananana
#> [1] apple banana <NA> 
#> attr(,"problems")
#> # A tibble: 1 × 4
#>   row  col expected      actual 
#>  <int> <int> <chr>       <chr>  
#> 1   3  NA value in level set bananana
#> Levels: apple banana

Fakat eğer pek çok problemli girdide bulunursanız, bu durumda vektörleri karakter vektörleri olarak bırakmanız ve dizgeler ve faktörler kısımlarında öğreneceğiniz araçları kullanmanız çoğu zaman daha kolay olacaktır.

11.3.4 Tarihler, tarih-zamanlar ve zamanlar

İstediğiniz şeye bağlı olarak varolan üç çözümleyiciden birini seçebilirsiniz; tarih (1970-01-01’den beri olan günlerin sayısı), tarih-zaman (1970-01-01 gece yarısından itibaren olan saniyelerin sayısı) ya da zaman (gece yarısından itibaren olan saniyelerin sayısı).

Ek olarak argümanlar kullanmadığınızda:

 • parse_datetime() bir ISO8601 tarih-zaman bilgisi ister. ISO8601 uluslarası bir standarttır, ve tarihi büyükten küçüğe doğru sıralar: yıl, ay, gün, saat, dakika ve saniye.

  parse_datetime("2010-10-01T2010")
  #> [1] "2010-10-01 20:10:00 UTC"
  # Eğer zaman bilgisini kaldırırsanız, gece yarısı zaman olarak kabul edilir.
  parse_datetime("20101010")
  #> [1] "2010-10-10 UTC"

  Bu en önemli tarih/zaman standartıdır. Eğer tarihlerle ve zamanlarla sıklıkla çalışıyorsanız, şunu okumanızı tavsiye ederim: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601

 • parse_date() 4 haneli bir yıl bilgisi ister. Yıl, - ya da /, ay, - ya da /, ve gün:

  parse_date("2010-10-01")
  #> [1] "2010-10-01"
 • parse_time() saat bilgisi ister. Saat, :, dakika, isteğe bağlı olarak :, saniye, ve yine isteğe bağlı olarak am/pm belirteci:

  library(hms)
  parse_time("01:10 am")
  #> 01:10:00
  parse_time("20:10:01")
  #> 20:10:01

  Temel R’da zaman verisi için kurulmuş çok iyi bir sistem yok, Bu yüzden hms paketinin sunduğu seçeneği kullanıyoruz.

Eğer bu varolan kaynaklar işinize yaramazsa, kendi tarih-zaman verinizi destekleyecek format şeklini aşağıdaki parçalardan inşa edebilirsiniz:

Yıl
%Y (4 haneli).
%y (2 haneli); 00-69 -> 2000-2069, 70-99 -> 1970-1999.
Ay
%m (2 haneli).
%b (kısaltılmış isim, mesela “Jan”).
%B (tam isim, “January”).
Gün
%d (2 haneli).
%e (tercihe bağlı takip eden boşluk).
Zaman
%H 0-23 saat.
0-12,%p ile birlikte kullanmak şartıyla.
%p AM/PM belirteci.
%M dakikalar.
%S tam sayı saniyeler.
%OSsaniyeler.
%Z Zaman dilimi (isimler gibi, mesela America/Chicago). Kısaltmaların
farkında olun: Eğer Amerikansanız, “EST” doğuya ait bir standart olmadığını, Kanada’da kullanıldığını ve orada yaz saati uygulaması olmadığını unutmayın. zaman dilimleri konusuna tekrar döneceğiz.
%z (UTC karşılığı, örneğin: +0800).
Hanesizler
%. hanesiz bir karakteri atlar.
%* herhangi bir sayıdaki hanesiz karakterilerin tümünü atlar.

Doğru formatı bulmanın en iyi yolu karakter vektörü olarak birkaç örnek yaratıp, çözümleyici fonksiyonlardan biriyle deneme yapmak. Örneğin:

parse_date("01/02/15", "%m/%d/%y")
#> [1] "2015-01-02"
parse_date("01/02/15", "%d/%m/%y")
#> [1] "2015-02-01"
parse_date("01/02/15", "%y/%m/%d")
#> [1] "2001-02-15"

Eğer İngilizce olmayan ay isimleriyle %b ya da %B kullanıyorsanız, lang argümanını locale() fonksiyonunda belirtmeniz gerekir. date_names_langs()fonksiyonu için kayıtlı dillerin listesine bakabilirsiniz ya da eğer sizin diliniz henüz eklenmemişse, date_names() fonksiyonunu kullanarak kendi dilinizi ekleyebilirsiniz.

parse_date("1 janvier 2015", "%d %B %Y", locale = locale("fr"))
#> [1] "2015-01-01"

11.3.5 Alıştırmalar

 1. locale() ile ilgili en önemli argümanlar nelerdir?

 2. decimal_mark ve grouping_mark argümanlarını aynı karakter için kullanmak istediğinizde ne oluyor? decimal_mark argümanını “,” olarak tanımladığınızda, varolan grouping_mark değerine ne oluyor? grouping_mark argümanını “.” olarak tanımladığınızda, varolan decimal_mark değerine ne oluyor?

 3. locale() ile ilgili olan date_format ve time_format seçeneklerinden bahsetmedim. Bu argümanlar ne işe yarıyorlar? Yararlı olabileceklerini gösteren birer örnek verin.

 4. Eğer ABD dışında yaşıyorsanız, en sık kullandığınız dosya tipleri için gerekli ayarları içeren yeni bir “locale” yaratın.

 5. read_csv() ile read_csv2() arasındaki fark nedir?

 6. Avrupa’da en çok kullanılan şifreleme sistemleri nelerdir? Asya’da en çok kullanılan şifreleme sistemleri nelerdir? Biraz internet araştırması yapın.

 7. Aşağıdaki tarihleri ve zamanları çözümlemek için gerekli doğru formattaki dizgeleri oluşturun:

  d1 <- "January 1, 2010"
  d2 <- "2015-Mar-07"
  d3 <- "06-Jun-2017"
  d4 <- c("August 19 (2015)", "July 1 (2015)")
  d5 <- "12/30/14" # Dec 30, 2014
  t1 <- "1705"
  t2 <- "11:15:10.12 PM"

11.4 Bir dosyayı çözümlemek

Bir vektörü çözümlemeyi öğrendiğinize göre, şimdi başa dönüp readr’nin bir dosyayı nasıl çözümlediğini inceleyebiliriz. Bu kısımda öğreneceğiniz iki yeni konu var:

 1. readr nasıl otomatik olarak her bir sütunun içeriğini tahmin edebiliyor?
 2. readr’nin varolan özellikleri nasıl değiştirebilirsiniz?

11.4.1 Strateji

readr, bir tür kesitirmeler yoluyla her sütunun içeriğini tanımlayabiliyor: ilk 1000 satırı okuyor ve bazı kestirme (orta derecede tutucu) yöntemleriyle sütunları tanımlayabiliyor. Bu süreci bir karakter vektörü için guess_parser() kullanmaya benzetebilirsiniz. guess_parser() readr’nin en iyi tahminini yaparken, parse_guess() bu tahmini sütunları çözümlemek için kullanıyor:

guess_parser("2010-10-01")
#> [1] "date"
guess_parser("15:01")
#> [1] "time"
guess_parser(c("TRUE", "FALSE"))
#> [1] "logical"
guess_parser(c("1", "5", "9"))
#> [1] "double"
guess_parser(c("12,352,561"))
#> [1] "number"

str(parse_guess("2010-10-10"))
#> Date[1:1], format: "2010-10-10"

Kestirmeler aşağıdaki önermeleri tek tek deniyor ve eşleşme bulduğu zaman duruyor:

 • logical: sadece “F”, “T”, “FALSE”, ya da “TRUE” içerir.
 • integer: sadece sayısal karakterileri (ve -) içerir.
 • double: sadece geçerli çiftleri (4.5e-5 gibi sayılar da dahil) içerir.
 • number: sadece grup işaretleri olan geçerli çiftleri içerir.
 • time: varolan time_format eşleşmesi içerir.
 • date: varolan date_format eşleşmesi içerir.
 • date-time: herhangi bir ISO8601 zamanı içerir.

Eğer bu kurallardan hiçbiri uygulanamazsa, o zaman o sütun bir vektör dizgesi olarak bırakılır.

11.4.2 Problemler

Bu varolan kestirme kuralları iki temel sorundan ötürü büyük dosyalar için her zaman işe yaramaz:

 1. İlk 1000 satır özel bir durumda olabilir ve bu nedenle de readr’nin tahmin ettiği veri tipi, dosyanın geri kalanı için tam anlamıyla genellenemeyebilir. Örneğin, bir sütunun ilk 1000 satırındaki çiftler sadece sayısal değerleri içeriyor olabilir.

 2. Bir sütun bir sürü eksik değer içeriyor olabilir. Eğer ilk 1000 satır sadece NA içeriyorsa, readr bu sütunun bir karakter vektörü olduğunu tahmin edecektir. Ve eğer siz bu sütunu karakterden daha farklı bir şekilde çözümlemek isterseniz bu bir problem yaratır.

readr’nin içerdiği bir CSV dosyası bu sorunların ikisine de örnek teşkil ediyor:

challenge <- read_csv(readr_example("challenge.csv"))
#> Rows: 2000 Columns: 2
#> ── Column specification ────────────────────────────────────────────────────────
#> Delimiter: ","
#> dbl (1): x
#> date (1): y
#> 
#> ℹ Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
#> ℹ Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.

(Paketin içinde bulunan dosyalardan birini bulmak için readr_example() kullanımını aklınızda bulundurun)

Bu fonksiyonun iki çıktısı var: sütun özelliği ilk 1000 satıra bakılarak elde edilen sonuç ve ilk beş çözümleme hatası. problems() fonksiyonuyla özel olarak bu hatalara bakmak her zaman faydalı olur, böylece durumu daha derinlemesine inceleyebilirsiniz:

problems(challenge)
#> # A tibble: 0 × 5
#> # … with 5 variables: row <int>, col <int>, expected <chr>, actual <chr>,
#> #  file <chr>

Sütun sütun hiçbir sorun kalmayana kadar bu şekilde çalışmak iyi bir strateji. Bu örnekte x sütünüyla ilgili olarak pek çok çözümleme problemi olduğunu görüyoruz; mesela sayısal değerlerden sonra gelen karakterler. Bu da çift çözümleme kullanmamız gerektiğini işaret ediyor.

Düzeltmek için, sütun bilgilerini ilk çağrınızın içine kopyalayıp yapıştırarak işe başlayabilirsiniz:

challenge <- read_csv(
 readr_example("challenge.csv"), 
 col_types = cols(
  x = col_integer(),
  y = col_character()
 )
)

Daha sonra da x sütunun tipini değiştirin:

challenge <- read_csv(
 readr_example("challenge.csv"), 
 col_types = cols(
  x = col_double(),
  y = col_character()
 )
)

Böylece ilk sorunu ortadan kaldırmış oldunuz, ama eğer son birkaç satıra bakarsak tarihlerin karakter vektörü olarak tanımlandığını görüyoruz:

tail(challenge)
#> # A tibble: 6 × 2
#>    x y     
#>  <dbl> <chr>   
#> 1 0.805 2019-11-21
#> 2 0.164 2018-03-29
#> 3 0.472 2014-08-04
#> 4 0.718 2015-08-16
#> 5 0.270 2020-02-04
#> 6 0.608 2019-01-06

Bunu da y sütununun, bir tarih sütunu olduğunu belirterek çözebilirsiniz:

challenge <- read_csv(
 readr_example("challenge.csv"), 
 col_types = cols(
  x = col_double(),
  y = col_date()
 )
)
tail(challenge)
#> # A tibble: 6 × 2
#>    x y     
#>  <dbl> <date>  
#> 1 0.805 2019-11-21
#> 2 0.164 2018-03-29
#> 3 0.472 2014-08-04
#> 4 0.718 2015-08-16
#> 5 0.270 2020-02-04
#> 6 0.608 2019-01-06

Her parse_xyz() fonksiyonu kendisine karşılık gelen bir col_xyz() fonksiyonuna sahiptir. parse_xyz() fonksiyonunu çoktan R’da bulunan bir karakter vektörü verisi için, col_xyz() fonksiyonunu ise readr’ye veriyi nasıl yüklemesini istediğinizi söylemek için kullanabilirsiniz.

Bunlara ek olarak readr’nin çıktısını kullanan col_types fonksiyonunu tavsiye ederim. Bu fonksiyon tutarlı ve tekrarlanabilir bir veri aktarma kodunuz olmasını sağlayacaktır. Eğer veri aktarımını varolan ayarlarla kullanmaya devam ederseniz ve veriniz değişirse, readr bu veriyi yine de okumaya devam edecektir. Eğer bu konuda daha katı olmak istiyorsanız, stop_for_problems() fonksiyonunu kullanın: çözümleme hataları olduğunda bu fonksiyon kodunuzu durduracak ve bir hata mesajı gösterecektir.

11.4.3 Diğer stratejiler

Dosyaları çözümlemenize yardımcı olacak birkaç başka strateji daha var:

 • Bir önceki örnekte biraz şanssızdık: eğer varolan ayarlardaki seçenekten bir satır daha fazla veriye bakabilseydik, tek seferde dosyayı çözümleyebilecektik:

  challenge2 <- read_csv(readr_example("challenge.csv"), guess_max = 1001)
  #> Rows: 2000 Columns: 2
  #> ── Column specification ────────────────────────────────────────────────────────
  #> Delimiter: ","
  #> dbl (1): x
  #> date (1): y
  #> 
  #> ℹ Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
  #> ℹ Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
  challenge2
  #> # A tibble: 2,000 × 2
  #>    x y   
  #>  <dbl> <date>
  #> 1  404 NA  
  #> 2 4172 NA  
  #> 3 3004 NA  
  #> 4  787 NA  
  #> 5  37 NA  
  #> 6 2332 NA  
  #> # … with 1,994 more rows
 • Bazı durumlarda eğer tüm sütunları karakter vektörü olarak tanımlarsanız, sorunları çözmesi daha kolay olabiliyor:

  challenge2 <- read_csv(readr_example("challenge.csv"), 
   col_types = cols(.default = col_character())
  )

  Bu strateji, özellikle veri tablolarında karakter sütunlarının çözümlemesini yapmak için kullanılan type_convert() ile birlikte kullanıldığında
  çok işe yarıyor.

  df <- tribble(
   ~x, ~y,
   "1", "1.21",
   "2", "2.32",
   "3", "4.56"
  )
  df
  #> # A tibble: 3 × 2
  #>  x   y  
  #>  <chr> <chr>
  #> 1 1   1.21 
  #> 2 2   2.32 
  #> 3 3   4.56
  
    # Sütun tiplerine göz atın
  type_convert(df)
  #> 
  #> ── Column specification ────────────────────────────────────────────────────────
  #> cols(
  #>  x = col_double(),
  #>  y = col_double()
  #> )
  #> # A tibble: 3 × 2
  #>    x   y
  #>  <dbl> <dbl>
  #> 1   1 1.21
  #> 2   2 2.32
  #> 3   3 4.56
 • Eğer çok büyük bir dosya açıyorsanız, n_max argümanını 10,000 ya da 100,000 gibi daha küçük bir sayıya ayarlamak isteyebilirsiniz. Böylece hem ortak problemleri ortadan kaldırabilirsiniz hem de iterasyonları hızlandırırsınız.

 • Eğer daha büyük çözümleme sorunları yaşıyorsanız, bazen read_lines() kullanarak dosyayı satırlardan oluşan bir karakter vektörüyle açmak daha kolay olabilir. Hatta read_file() fonksiyonunu kullanıp tek satırlık bir karakter vektörüyle de dosyayı açabilirsiniz. Daha ilginç formatları çözümlemek için öğreneceğiniz dizge çözümleme yöntemlerini bu yönteme ek olarak kullanabilirsiniz.

11.5 Dosya yazdırma

readr veriyi yazdırmak için kullanılan iki çok yararlı fonksiyon içeriyor: write_csv() ve write_tsv(). Bu iki fonksiyon da çıktı dosyalarının tekrar ve doğru bir şekilde açılma şansını aşağıdaki yöntemlerle oldukça artırıyorlar:

 • Dizgeleri her zaman UTF-8 şeklinde şifrelerler.

 • Tarihleri ve tarih-zamanları ISO8601 formatıyla kaydederler. Böylece bu dosyalar başka herhangi bir yerde de açılabilirler.

Eğer bir csv dosyasını Excel’e aktarmak istiyorsanız, write_excel_csv() fonksiyonunu kullanın — bu fonksiyon dosyanın başlangıcında özel bir karakter kullanarak (“byte order mark”) Excel’e dosyada UTF-8 şifrelenme formatının kullanıldığını söylüyor.

En önemli argümanlar x (kaydedilecek veri tablosu), ve path (dosyanın nereye kaydedileceği). Ayrıca eksik değerlerin nasıl na olarak yazılacağını ve bu değerlerin varolan dosyaya eklenip eklenmemesini de belirtebilirsiniz.

write_csv(challenge, "challenge.csv")

Veri tipi bilgisinin, dosya csv’ye kaydedilirken kaybolacağını unutmayın:

challenge
#> # A tibble: 2,000 × 2
#>    x y   
#>  <dbl> <date>
#> 1  404 NA  
#> 2 4172 NA  
#> 3 3004 NA  
#> 4  787 NA  
#> 5  37 NA  
#> 6 2332 NA  
#> # … with 1,994 more rows
write_csv(challenge, "challenge-2.csv")
read_csv("challenge-2.csv")
#> Rows: 2000 Columns: 2
#> ── Column specification ────────────────────────────────────────────────────────
#> Delimiter: ","
#> dbl (1): x
#> date (1): y
#> 
#> ℹ Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
#> ℹ Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
#> # A tibble: 2,000 × 2
#>    x y   
#>  <dbl> <date>
#> 1  404 NA  
#> 2 4172 NA  
#> 3 3004 NA  
#> 4  787 NA  
#> 5  37 NA  
#> 6 2332 NA  
#> # … with 1,994 more rows

Bu durum CSV dosyalarını bir miktar güvenilmez hale getiriyor—dosyayı her yüklediğinizde sütun tipini yeniden yaratmanız gerekecek. Bunu önlemenin iki yolu var:

 1. write_rds() ve read_rds() temel readRDS() ve saveRDS() fonksiyonlarına eşdeğerler. Bu fonksiyonlar veriyi R’nin RDS denilen binary formatında saklarlar:

  write_rds(challenge, "challenge.rds")
  read_rds("challenge.rds")
  #> # A tibble: 2,000 × 2
  #>    x y   
  #>  <dbl> <date>
  #> 1  404 NA  
  #> 2 4172 NA  
  #> 3 3004 NA  
  #> 4  787 NA  
  #> 5  37 NA  
  #> 6 2332 NA  
  #> # … with 1,994 more rows
 2. feather paketi farklı programlama dilleri arasında paylaşılabilecek bir hızlı binary dosya formatı uygular:

  library(feather)
  write_feather(challenge, "challenge.feather")
  read_feather("challenge.feather")
  #> # A tibble: 2,000 x 2
  #>    x   y
  #>  <dbl> <date>
  #> 1  404  <NA>
  #> 2 4172  <NA>
  #> 3 3004  <NA>
  #> 4  787  <NA>
  #> 5  37  <NA>
  #> 6 2332  <NA>
  #> # ... with 1,994 more rows

Feather, RDS’den daha hızlı olma eğilimindedir ve R dışında da kullanılabilir. RDS liste-sütunlarını (bunu birçok model kısmında öğreneceksiniz) kullanır; feather halihazırda bunu yapamaz.

11.6 Diğer veri tipleri

Biz diğer veri tiplerini R’da açmak için aşağıdaki tidyverse paketlerini tavsiye ediyoruz. Bu paketler mükemmel olmasalar da, iyi bir başlangıç olarak düşünülebilir. “rectangular” veriler için:

 • haven SPSS, Stata, and SAS dosylarını açar.

 • readxl excel dosyalarını (hem .xls hem de .xlsx) açar.

 • DBI, özel bir backend veri tabanıyla birlikte (örneğin RMySQL, RSQLite, RPostgreSQL, vb.) SQL sorgularını veri tabanına karşı daha hızlı yapmanıza imkan sağlar ve veri çerçevesi olarak geri döndürür.

Hiyerarşik veriler için: json jsonlite (Jeroen Ooms), XML içinse xml2 kullanın. Jenny Bryan’ın mükemmel örneklerine buradan bakabilirsiniz https://jennybc.github.iö/purrr-tutorial/.

Diğer dosya tipleri için, R data import/export manual ve rio paketini inceleyin.