26 Giriş

Şimdiye kadar, verinizi R’a yüklemek için gerekli araçları öğrendiniz, istediğiniz analizi yapmaya uygun bir veri formatına çevirdiniz, sonra da verinizi dönüşümler aracılığıyla daha iyi anladınız, görselleştirdiniz ve modellediniz. Ancak, analizinizin ne kadar iyi olduğu, başkalarına açıklayamadığınız sürece anlamsızdır: sonuçlarınız ile iletişim kurmanız gerekmektedir.

İletişim aşağıdaki dört bölümün temasıdır:

  • R Markdownda, açıklamalarınızı, düz metinlerinizi, kodlarınızı, sonuçlarınızı birleştirmenin bir aracı olan R Markdown’ı öğreneceksiniz. R Markdown’ı, başka analistlerle iletişim için not alma platformu modunda, analist ve karar vericiler arası iletişim için ise rapor modunda kullanabilrsiniz. kullanabilirsiniz. R Markdown’ın formatları sayesinde dökümanı iki amaç için de kullanabilirsiniz.

  • [Iletişim için grafikler]de, keşfedici grafiklerinizi, ilk bakışta analizinizin ne olduğunun ve ne yapmak istediğinizin olabilecek en kısa sürede anlaşılmasını sağlayacak açıklayıcı grafiklere nasıl dönüştüreceğinizi öğreneceksiniz.

  • R Markdown formatlarında, R Markdown kullanarak üretebileceğiniz web sitesi, kitap gibi diğer çıktı türlerini öğreneceksiniz.

  • R Markdown iş akışı ile bu bölümleri bitireceğiz. Burada “analiz defteri”ni ve doğru çalışan kodlarınız ile hatalarınızın kaydını sistematik olarak nasıl tutacağınızı öğreneceğiz.

Ne yazık ki bu bölümler ağırlıklı olarak iletişimin tekniğine odaklanırken, düşüncelerinizi diğerleriyle paylaşma sürecinin zorluklarına yeterince odaklanmıyor. Ancak, bölümlerin sonunda iletişim üzerine yazılmış birçok kitap önerisi var.