18 Pipe operatörü

18.1 Giriş

Pipe operatörü, çoklu işlemler serisini ifade etmekte kullanılan çok güçlü bir araçtır. Şimdiye kadar, nasıl çalıştıklarını ya da alternatiflerin ne olduğunu bilmeden onları kullanıyordunuz. Şimdi, bu bölümde pipe operatörünü daha ayrıntılı bir şekilde keşfetme zamanı. Pipe operatörünün alternatiflerini ve birkaç kullanışlı aracı daha öğreneceksiniz.

18.1.1 Ön koşullar

Pipe operatörü, %>%, Stefan Milton Bache’ın oluşturduğu magrittr paketiyle gelir. tidyverse’deki paketler operatörü %>% senin için otomatik olarak yükler, böylece her defasında “magrittr” paketini çağırmak zorunda kalmazsın. Fakat biz burada, pipe hattı oluşturmaya odaklanıyoruz ve başka bir paket yüklemiyoruz, bu yüzden burada çağıracağız.

library(magrittr)

18.2 Pipe operatörü alternatifleri

Pipe operatörünün amacı, kodu okunması ve anlaşılması kolay bir şekilde yazmanıza yardımcı olmaktır. Pipe operatörünün neden bu kadar kullanışlı olduğunu görmek için, aynı kodu yazmanın birkaç yolunu keşfedeceğiz. Foo Foo adında küçük bir tavşan hakkında bir hikaye anlatmak için kodu kullanalım:

Little bunny Foo Foo
Went hopping through the forest
Scooping up the field mice
And bopping them on the head

Bu, el hareketlerinin eşlik ettiği popüler bir çocuk şiiridir.

Küçük tavşan Foo Foo’yu temsil edecek bir obje tanımlayarak başlayacağız:

foo_foo <- little_bunny()

Ve her anahtar fiil için bir fonksiyon kullanacağız: hop(), scoop(), ve bop(). Bu objeyi ve bu fiilleri kullanarak, öyküyü kodda yeniden anlatmanın (en azından) dört yolu vardır:

 1. Her ara basamağı yeni obje olarak kaydet.
 2. Orjinal objenin defalarca üzerine yaz.
 3. Fonksiyonlar oluştur.
 4. Pipe operatörü kullan.

Her bir yaklaşım üzerinde size kodları göstererek çalışacak, yaklaşımların avantajları ve dezavantajları hakkında konuşacağız.

18.2.1 Ara basamaklar

En basit yaklaşım, her basamağı yeni bir obje olarak kaydetmektir:

foo_foo_1 <- hop(foo_foo, through = forest)
foo_foo_2 <- scoop(foo_foo_1, up = field_mice)
foo_foo_3 <- bop(foo_foo_2, on = head)

Bu kullanımın ana dezavantajı, sizi her bir ara basamağı adlandırmaya zorlamasıdır. Doğal adlar varsa, bu iyi bir fikirdir ve bunu yapmalısınız. Ancak, çoğu kez, bu örnekte olduğu gibi, doğal adlar yoktur ve adları benzersiz yapmak için sayısal son-ekler eklersiniz. Bu, iki soruna yol açar:

 1. Kod, önemsiz adlarla darmadağın olur.

 2. Her satırdaki son-eki dikkatlice arttırmanız gerekir.

Ne zaman böyle bir kod yazsam, bir satırda yanlış numarayı kullanırım ve 10 dakika boyunca kafamı kaşıyarak kodumda neyin yanlış gittiğini bulmaya çalışırım.

Ayrıca, bu formun verinizin birçok kopyasını oluşturmasından ve çok fazla bellek kapmasından endişe duyabilirsiniz. Şaşırtıcı bir şekilde, durum öyle değil. Öncelikle, proaktif bir şekilde belleğiniz için endişelenmenin zamanınızı harcamanın yararlı bir yolu olmadığını unutmayın: problem olduğunda endişelenin (örn. yetersiz bellek sorunu yaşadığınızda), öncesinde değil. İkincisi, R aptal değildir ve mümkün olduğu durumlarda sütunları veri tabloları arasında paylaşacaktıracaktır. Şimdi, ggplot2::diamondsa yeni bir sütun eklediğimiz gerçek bir veri manipülasyonu pipe hattına bakalım:

diamonds <- ggplot2::diamonds
diamonds2 <- diamonds %>% 
 dplyr::mutate(price_per_carat = price / carat)

pryr::object_size(diamonds)
#> 3.46 MB
pryr::object_size(diamonds2)
#> 3.89 MB
pryr::object_size(diamonds, diamonds2)
#> 3.89 MB

pryr :: object_size () tüm argümanların işgal ettiği hafızayı verir. Sonuçlar, ilk bakışta mantıksız görünmektedir:

 • diamonds takes up 3.46 MB,
 • diamonds2 takes up 3.89 MB,
 • diamonds and diamonds2 together take up 3.89 MB!

Bu nasıl oldu? Eh, diamond2nin diamonds ile ortak 10 sütun vardır: tüm verileri iki kez kopyalayarak kaydetmeye gerek yok, böylece iki veri tablosu ortak değişkenlere sahip olur. Bu değişkenler, yalnızca biri üzerinde değişiklik yaptığınızda kopyalanarak kaydedilir. Aşağıdaki örnekte, diamonds$carat içindeki tek bir değeri değiştiriyoruz. Bu, ‘carat’ değişkeninin artık iki veri tablosu arasında paylaşılamadığı ve bir kopyasının yapılması gerektiği anlamına gelir. İki veri tablosunun da büyüklüğü değişmemiştir, fakat toplam boyut artar:

diamonds$carat[1] <- NA
pryr::object_size(diamonds)
#> 3.46 MB
pryr::object_size(diamonds2)
#> 3.89 MB
pryr::object_size(diamonds, diamonds2)
#> 4.32 MB

(Burada paketle birlikte gelen pryr::object_size () kullandığımızı unutmayın, R’a yerleşik object.size () objesini değil. object.size () yalnızca tek bir obje alır, bu yüzden verinin birden fazla obje arasında nasıl paylaşıldığını hesaplayamaz.)

18.2.2 Orjinalinin üstüne yaz

Her adımda ara objeler oluşturmak yerine, orijinal objenin üzerine yazabiliriz:

foo_foo <- hop(foo_foo, through = forest)
foo_foo <- scoop(foo_foo, up = field_mice)
foo_foo <- bop(foo_foo, on = head)

Bu daha az kod yazmaktır (ve daha az düşünmektir), bu nedenle hata yapma olasılığınız azalır. Ancak, iki sorun var:

 1. Hata ayıklama (debugging) acı vericidir: Bir hata yaparsanız, tüm pipe hattını yeniden çalıştırmanız gerekir.

 2. Dönüştürülen objenin tekrar edilmesi (foo_foo objesini altı kez tekrar ettik) her satırda neyin değiştiğini görmemizi engeller.

18.2.3 Fonksiyon oluşturma

Başka bir yaklaşım da atama yapmayı bırakmak ve fonksiyonun birlikte çağırdığı karakter dizisini eklemektir:

bop(
 scoop(
  hop(foo_foo, through = forest),
  up = field_mice
 ), 
 on = head
)

Buradaki dezavantaj, içeriden dışarıya, sağdan sola okumak zorunda olmanız ve argümanların birbirinden çok uzaklara dağılmasıdır. (çağrıştırmasından ötürü dagwood sandwhich problemi olarak anılır). Kısacası, bu kodu bir insanın sindirmesi zordur.

18.2.4 Pipe operatörünü kullanma

Son olarak, pipe operatörünü kullanabiliriz:

foo_foo %>%
 hop(through = forest) %>%
 scoop(up = field_mice) %>%
 bop(on = head)

Bu benim en sevdiğim form, çünkü isimlere değil fiillere odaklanıyor. Bunu, bir dizi zorunlu işlemi gerçekleştirmeyi sağlayan bir fonksiyon serisi oluşturmak olarak değerlendirebilirsiniz. Foo Foo ’hop’lar, sonra ’scoop’lar, sonra ’bop’lar. Olumsuz yanı, tabi ki, pipe operatörüna aşina olmanız gerekliliğidir. Daha önce %>% yi hiç görmediyseniz, bu kodun ne yaptığı hakkında hiçbir fikriniz yoktur. Neyse ki, çoğu insan bu fikri çok çabuk kavrıyor, bu nedenle kodunuzu pipe operatörüne aşina olmayan diğer kişilerle paylaştığınızda, onlara kolayca öğretebilirsiniz.

Pipe operatörü bir “sözcüksel dönüşüm” gerçekleştirerek çalışır: sahnelerin arkasında magrittr, pipe hattındaki kodu bir ara nesnenin üzerine yazarak çalışan bir formda yeniden birleştirir. Yukarıdaki gibi bir pipe hattı çalıştırdığınızda, magrittr şöyle bir şey yapar:

my_pipe <- function(.) {
 . <- hop(., through = forest)
 . <- scoop(., up = field_mice)
 bop(., on = head)
}
my_pipe(foo_foo)

Bu, pipe operatörünün iki fonksiyon sınıfı için çalışmayacağı anlamına gelir:

 1. Geçerli Ortam’ı kullanan fonksiyonlar. Örneğin, assign () mevcut Ortam’da belirtilen isimde yeni bir değişken yaratacaktır:

  assign("x", 10)
  x
  #> [1] 10
  
  "x" %>% assign(100)
  x
  #> [1] 10

  Pipe operatörü ile atamanın kullanılması işe yaramaz çünkü değişkeni ‘%>%’ tarafından kullanılan geçici bir ortama atar. Pipe operatörü atamayı kullanmak istiyorsanız, hangi ortama atama yapmak istediğinizi belirtmelisiniz:

  env <- environment()
  "x" %>% assign(100, envir = env)
  x
  #> [1] 100

  get() ve load()ın da içinde bulunduğu bir grup fonskiyon da aynı probleme sahiptir.

 2. Tembelce bir değerlendirme sistemi kullanan fonksiyonlar. R’da bir fonksiyon, argümanları yalnızca fonksiyon onları kullandığında hesaplamaya katar, fonksiyonu çağırmadan önce değil. Pipe operatörü her elemanı sırasına göre hesaplar, bu davranışa güvenmeyin!

  Bunun sorun olduğu durumlardan biri, hataları yakalamanıza ve çözmenize izin veren tryCatch()dir.

  tryCatch(stop("!"), error = function(e) "An error")
  #> [1] "An error"
  
  stop("!") %>% 
   tryCatch(error = function(e) "An error")
  #> [1] "An error"

  Bu davranışa sahip nispeten geniş bir fonksiyon sınıfı vardır: try (), suppressMessages () ve Temel R’da bulunan suppressWarnings ()

18.3 Pipe operatörü ne zaman kullanılmaz

Pipe operatörü çok önemli bir araçtır, fakat emrinizde olan tek araç değildir ve her problemi çözmez. Pipe operatörleri, kısa bir doğrusal fonksiyon dizisini yeniden yazmak için oldukça kullanışlıdır. Aşağıdaki durumlarda başka bir araca başvurmanız gerektiğini düşünüyorum:

 • Diyelim ki pipe operatörleriniz ondan fazla olduğunda. Bu durumlarda, anlamlı adlara sahip ara objeler oluşturun. Bu da hata ayıklamanızı kolaşyaltırır çünkü her zaman ara basamak sonuçlarını kontrol edebilecek durumda olursunuz. Aynı zamanda adlandırmayı iletişimi kolaylaştırmak niyetiyle yaptığınız için, kodunuzu da anlaşılır hale getirir.

 • Birden fazla girdiniz ya da çıktınız olduğunda. Eğer dönüştürülen birincil bir objeniz yoksa ve iki ya da daha fazla obje bir araya getiriliyor, birleştiriliyorsa pipe operatörünü kullanmayın.

 • Kompleks bir bağlılık yapısına sahip, yönlendirilmiş grafikler. Pipe operatörleri temelde doğrusaldır ve pipe kullanarak kompleks ilişkilere sahip ifadeler oluşturmak, kafa karıştırıcı bir kod yığını oluşturacaktır.

18.4 magrittr dışındaki araçlar

tidyverse içindeki tüm paketler, R’ı otomatik olarak %>% operatörünü kullanılabilir duruma getirir, bu sayede normal olarak magrittr’i her seferinde çağırmazsınız. Bununla birlikte, magrittr içinde denemek isteyebileceğiniz başka faydalı araçlar da vardır:

 • Karmaşık pipe hatlarıyla çalışırken, yan-etkilerini gidermek için bazı fonksiyonları çağırmak öneml olabilir. Belki anlık objeleri yazdırmak, grafiğini çizmek ya da kaydetmek isteyeceksiniz. Çoğu zaman bu fonksiyonlar sonuç vermeyecek ve pipe hattını sonlandıracaktır.

  Bu problem çözmek için “tee” fonksiyonundan faydalanabilirsiniz. %T>% aynı %>% gibi çalışır fakat sağ-el tarafından değil, sol-el tarafından sonuçlanır. “tee” deniyor, çünkü gerçekten T-şeklinde boru gibi çalışır.

  rnorm(100) %>%
   matrix(ncol = 2) %>%
   plot() %>%
   str()
  #> NULL
  
  rnorm(100) %>%
   matrix(ncol = 2) %T>%
   plot() %>%
   str()
  #> num [1:50, 1:2] -0.387 -0.785 -1.057 -0.796 -1.756 ...

 • Eğer veri tablosu (data frame) tabanlı bir UPA (Uygulama Progralmala Arayüzü) içermeyen fonksiyonlarla çalışıyorsanız (örn: bir veri tablosu olarak ya da söz konusu veri tablosu bağlamında değerlendirilecek şeklde değil de bağımsız vektörlere atayarak işlem yapıyorsanız), %$% ifadesini kullanışlı bulabilirsiniz. Bu ifade veri tablosundaki değişkenleri “patlatır”, bu sayede onlara başvurabilirsiniz. Base R’daki birçok fonksiyonla çalışırken kullanışlı hale gelir:

  mtcars %$%
   cor(disp, mpg)
  #> [1] -0.848
 • Atama için magrittr, aşağıdaki gibi kodları değiştirmenizi sağlayan % <>% operatörünü sağlar:

  mtcars <- mtcars %>% 
   transform(cyl = cyl * 2)

  ve

  mtcars %<>% transform(cyl = cyl * 2)

  Ben bu operatörün hayranı değilim, çünkü atamanın özel bir işlem olduğunu düşünüyorum. Bence, atamayı daha açık hale getirmek söz konusuysa, bir miktar veri kopyası oluşturmak (örneğin, bir objenin adını iki kez tekrarlama) sorun olmayabilir.